公益財団法人 とよなか国際交流協会

【Pagbabalita na Walang Pasok ang mga aktibidades ng Pag aaral ng “Nihonggo”】

Mula sa ika 23 ng Nobyembre (Lunes)ang aktibidades na pag aaral ng Nihonggo ay Holiday / pansamantalang walang pasok .Dahil dumadami na uli ang may sakit ng COVID 19 sa Toyonaka City


Ipapaalam na lang po uli kung kailan uli magsisimula ang mga aktibidades na nabanggit sa itaas.