公益財団法人とよなか国際交流協会

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động lớp tiếng Nhật

Từ ngày 08 tháng 04 trở đi hoạt động của lớp học tiếng Nhật sẽ nghỉ và dừng
hoạt động trong một thời gian. 

Lý do vì số người bị nhiễm COVID-19 ở Toyonaka gia tăng. 

Khi nào có thông tin mới về
ngày hoạt động lại chúng tôi sẽ thông báo.