公益財団法人とよなか国際交流協会

[Thông báo về lớp học tiếng Nhật]Bắt đầu mở lớp học tiếng Nhật bằng cách học Online và học tại khu vực Shonai ]

Từ tháng 6 năm 2021 , sẽ mở lớp tiếng Nhật mới bằng cách học Online và học tại khu vực Shonai .

Nội dung học là quyển dành cho người bắt đầu (Sơ cấp)


・Giờ học online (bằng phần mềm Zoom) Vào thứ năm hàng tuần từ 19:00~20:00

Số người tham dự là 20 người

Học phí : miễn phí (tự thanh toán phí thông tin )

* Đầu tiên hãy tải phần mềm Zoom về

Thời gian từ tháng 6 tới tháng 10 năm 2021

*Ngày 20 tháng 5(thứ năm )trong khoảng từ 19:00~20:30 sẽ có kiểm tra trình độ tiếng Nhật. Tùy theo kết quả của kỳ kiểm tra trình độ này mà có thể không tham gia lớp học được nữa .  


・Lớp tiếng Nhật Nanbu

Mỗi chủ nhật hàng tuần từ 13:00~15:00

Địa điểm : Shonai Kominkan

Số người tham dự là 25 người

Học phí : miễn phí

Thời gian từ tháng 6 tới tháng 10 năm 2021


※Lớp tiếng nhật Nambu này sẽ bắt đầu khi lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp được kết thúc

Những bạn đăng ký học tiếng Nhật Online học tiếng Nhật Nanbu xin vui lòng đăng ký bằng đường link dưới đây

https://forms.gle/NyzcoAcdj3DXptHt5