公益財団法人とよなか国際交流協会

Tiêm chủng ngừa Virus Corona chủng mới Ưu tiên người có bệnh lý nền

Tiêm chủng ngừa Virus Corona chủng mới    

Ưu tiên người có bệnh lý nền    ~ Cần phải đăng ký trước ~


Dựa trên nguồn cung cấp Vaccin Corona chủng mới, Thành phố Toyonaka gửi phiếu tiêm chủng  theo từng giai đoạn theo độ tuổi. Tuy nhiên , sẽ ưu tiên tiêm chủng theo trình tự như  người có bệnh lý nền (dưới 60 tuổi) có nguyện vọng tiêm chủng , để nhận đựợc phiếu tiêm chủng cần phải đăng ký trước


Thời gian đăng ký

Từ  21 tháng 5   (thứ sáu )tới ngày 8 tháng 6 (thứ ba )năm 2021

※Vẫn có thể đăng ký sau khi thời hạn quy định , tuy nhiên phiếu tiêm chủng sẽ được gửi ở đợt sau .Cách đăng ký

1:Đăng ký bằng điện tử 

2:Gửi qua bưu điện

3:FAX


Khi nhận được phiếu tiêm chủng

Sau khi đăng ký , khoảng giữa tháng 6 sẽ gửi phiếu tiêm chủng qua bưu điên . Khi nhận được phiếu tiêm chủng hãy tư vấn với bệnh viện mình hay khám , nếu bệnh viện đó không tiêm chủng thì hãy đặt lịch tiêm chủng tại các cơ quan y tế gần nhà hoặc liên hệ qua tổng đài Toyonaka Vaccin (TEL:06-6151-2511)hoặc vào trang web chuyên dụng để đăng ký tiêm chủng tập trung