公益財団法人 とよなか国際交流協会

【 ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 】

【 ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 】เว็บไซต์ลงทะเบียนของสถานที่ฉีดวัคซีน (แบบกลุ่ม) ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ (ชั้น 6 ตึกเอโทเร่โทโยนาคะติดสถานีรถไฟฮันคิวโทโยนาคะ) 

(มีหน้าเว็บลงทะเบียนเป็นภาษาต่างประเทศ ※ลงทะเบียนได้เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น) 

https://va.toyonaka-int.com

หากท่านเป็นชาวต่างชาติและต้องการล่ามในระหว่างเข้ารับฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนและล่ามได้ที่เว็บของศูนย์

※ทางศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติไม่รับจองทางโทรศัพท์ ท่านสามารถจองผ่านทางเว็บได้เท่านั้น

※ภาษาที่มีล่ามให้บริการ : อังกฤษ, จีน, เกาหลี, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, เนปาล, ไทย, อินโดนีเซีย, สเปน

※สามารถสอบถามโดยใช้ภาษาต่างประเทศในการสนทนา เกี่ยวกับการลงทะเบียนทางเว็บได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

   โทร 06-6843-4343  (พฤหัส, ศุกร์, เสาร์ เวลา 11:00 – 16:00 ※ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

เริ่มจองฉีดวัคซีนทาง WEB ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เวลา 12:00 เป็นต้นไป◎สิ่งที่ต้องนำมาในวันที่ฉีด

คูปองฉีดวัคซีน และเอกสารยืนยันตัวตน (ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) เป็นต้น)


*โปรดวัดอุณหภูมิร่างกายของคุณจากที่บ้านก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน และโปรดงดรับการฉีดวัคซีน และติดต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ที่คุณทำการนัดไว้หากคุณมีไข้ที่ปรากฏชัดหรือรู้สึกไม่สบาย

*โปรดสวมใส่เสื้อผ้าที่ง่ายต่อการเข้าถึงไหล่ของคุณ

*เพื่อที่จะให้วัคซีนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนประเภทเดียวกันในโดสที่สองตามระยะเวลาที่กำหนดเมื่อคุณได้รับวัคซีนโดสแรกแล้ว โปรดตรวจสอบช่วงเวลาที่คุณต้องรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป

*คูปองที่แนบมานี้ประกอบด้วยใบรับรองการฉีดวัคซีนสองใบ โปรดนำแบบฟอร์มติดตัวมาด้วยในทุกครั้ง แต่โปรดอย่าทำขาด


◎การฉีดวัคซีนในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนบัตรผู้พำนัก (สถานที่พำนัก)

・หากคุณจะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถาบันทางการแพทย์หรือสถานที่ที่คุณเข้ารักษาหรือแอดมิตอยู่ →โปรดปรึกษาสถาบันทางการแพทย์หรือสถานที่ที่คุณเข้ารักษา

・หากคุณจะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถาบันทางการแพทย์ที่คุณรักษาโรคประจำตัวอยู่ →โปรดปรึกษาสถาบันทางการแพทย์นั้นๆ

・หากคุณพำนักในที่ที่ไม่ใช่ตามที่อยู่ของคุณ →คุณอาจสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบันได้ โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ Coronavirus Vaccine Navigation หรือติดต่อสำนักงานให้คำปรึกษาของเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน


◎ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เข้าข่ายเกณฑ์ในการรับวัคซีนนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2021)


 (1) ผู้ที่มีอาการป่วยดังต่อไปนี้และมีการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก  

1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

2. โรคหัวใจเรื้อรัง (รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง)

3. โรคไตเรื้อรัง

4. โรคตับเรื้อรัง (ตับแข็งและอื่นๆ)

5. โรคเบาหวานที่ต้องรักษาโดยการให้อินซูลินหรือยา

หรือโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ

6. โรคเลือด (ยกเว้นภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก)

7. โรคที่ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดลง 

(รวมถึงเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษา)

8. อยู่ในระหว่างรับการรักษาที่ลดระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงสเตียรอยด์

9. โรคระบบประสาทและโรคกล้ามเนื้อร่วมประสาทที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ

ภูมิคุ้มกัน

10. การทำงานของร่างกายถดถอยลงอันเนื่องมาจากโรคระบบประสาทและโรคกล้าม

เนื้อร่วมประสาท (รวมถึงความผิดปกติด้านการหายใจ)

11. ความผิดปกติของโครโมโซม

12. ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจที่ร้ายแรง (ความบกพร่องทางร่างกายที่รุนแรง

และความบกพร่องทางสติปัญญาที่รุนแรง)

13. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

14. การป่วยทางจิตอย่างรุนแรง (ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ

ป่วยทางจิต มีใบรับรองการป่วยทางจิต หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่ม “รุนแรงและต่อเนื่อง” ที่

ดูแลรักษาด้วยตนเอง (การดูแลในโรงพยาบาลจิตเวช)) หรือความบกพร่องทาง

สติปัญญาผู้ที่มีใบรับรองการฟื้นฟูสภาพ

 (2) อื่นๆ   

15. คนอ้วนซึ่งตรงกับเกณฑ์ (BMI 30 ขึ้นไป)


◎จำเป็นต้องให้ความยินยอมในการรับวัคซีน

หากคุณอยู่ในระหว่างการรักษาโรคหรือกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านสุขภาพของคุณ โปรดปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวก่อนตัดสินใจว่าจะรับการฉีดวัคซีนหรือไม่<บริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ>


(กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ)COVID-19 Call Center(โทร)0120-761770

ภาษาที่รองรับ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน 9:00-21:00

        ภาษาไทย 9:00-18:00 ภาษาเวียดนาม 10:00-19:00


(เมืองโทโยนาคะ)สายด่วนวัคซีนโทโยนาคะ(โทร)06-6151-2511

ภาษาที่รองรับ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ 9:00~18:00 (วันจันทร์ถึงศุกร์)


 ำแนะน ำเกีย่ วกบั วัคซีนป้ องกันไวรัสโคโรนำ

https://www.mhlw.go.jp/content/000760293.pdf