公益財団法人とよなか国際交流協会

Một ngày tư vấn ly hôn cho người nước ngoài bằng đường dây nóng

Bạn có thể tư vấn các vấn đề như phiền muộn trong mối quan vợ chồng , như việc ly hôn . Bạn có thể tư vấn với luật sư , các nhà chuyên môn . Không mất phí tư vấn . Mọi thông tin đều được giữ bí mật . 


Có thông dịch cho các ngôn ngữ :tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng HànQuốc/TriềuTiên,

tiếng Philippin , tiếng Việt , tiếng Thái , tiếng Indonesia , tiếngNepal , tiếng Tây Ban

Nha ,tiếng Bồ Đào Nha , tiếng Nga


Thứ bảy ngày 19 /02/2022 10:30~16:30


<Điện thoại tư vấn>

☎ 06-6366-2021

(số này chỉ dùng vào ngày tư vấn , không đặt chỗ trước )


<tư vấn trực tuyến>


<Tư vấn trực tiếp , bằng phần mềm Zoom>

※Cần đặt chỗ trước  (hạn cuối đăng ký là lúc 10 giờ , thứ năm , ngày 17 tháng 2)

※mỗi người tối đa là 50 phút.

Số điện thoại đặt chỗ : 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp

 (trung tâm giao lưu quốc tế Toyonaka)

Địa  điểm tư vấn trực tiếp :Osaka bengoshi Kaikan (1-12-5 Nishitenma, Kita-ku, Osaka).


Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Luật sư Osaka Đồng tổ chức : Rekon Alert (tổ chức nghiêm cứu các vấn về ly hôn) 

Liên hệ : Văn phòng đại diện Recon Alert (Hiệp hội giao lưu quốc tế Toyonaka) * nghỉ vào thứ tư

TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp