公益財団法人とよなか国際交流協会

[Thông báo] Về lịch học tiếng Nhật dịp cuối năm và đầu năm mới

Đây là lịch học các lớp tiếng Nhật trong dịp lễ cuối năm và đầu năm mới tại Trung tâm giao lưu quốc tế Toyonaka

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Trung tâm giao lưu quốc tế Toyonaka:

(email:atoms@a.zaq.jp/ điện thoại:06-6843-4343)

Lưu ý, văn phòng đóng cửa từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1.


・Sáng thứ Hai 10:00-12:00 học trực tiếp tại trung tâm

Ngày cuối là 19 tháng 12, ngày bắt đầu là 16 tháng 1


・Tối thứ ba 19:30~21:00 học online

Ngày cuối là 13 tháng 12 , ngày bắt đầu là 24 tháng 1


・Chiều thứ năm  13:30~15:20  học trực tiếp tại trung tâm

Ngày cuối là 15 tháng 12 , ngày bắt đầu là 12 tháng 1


・Sáng thứ sáu  10:30~12:00 học trực tiếp và online

Ngày cuối là 23 tháng 12 , ngày bắt đầu là 13 tháng 1


・Tối thứ sáu  19:30~21:00 học trực tiếp tại trung tâm

Ngày cuối là 16 tháng 12 , ngày bắt đầu là 13 tháng 1


・Sáng thứ bảy  10:30~12:00 học online

Ngày cuối là 24 tháng 12 , ngày bắt đầu là 7 tháng 1


・Sáng Chủ nhật  10:00~12:00 học trực tiếp tại trung tâm

Ngày cuối là 25 tháng 12 , ngày bắt đầu là 15 tháng 1


・Chiều Chủ nhật của tuần thứ 2 và 4 trong tháng: 14:00-16:00 học trực tiếp tại trung tâm

Ngày cuối là 25 tháng 12 , ngày bắt đầu là 8 tháng 1