公益財団法人とよなか国際交流協会

Thông báo chấm dứt dịch vụ chuyển phát tạp chí qua thư điện tử

Gửi tới tất cả những ai đã nhận tạp chí qua thư từ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Toyonaka


Cảm ơn bạn đã thông cảm và hợp tác với Trung tâm Giao lưu Quốc tế Toyonaka.

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ chấm dứt dịch vụ gửi tạp chí qua email vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu).

Đối với tất cả những người đã đăng ký, chúng tôi muốn cảm ơn bạn từ tận đáy lòng vì sự bảo trợ liên tục của bạn.


Trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi thông tin sự kiện và thông tin thảm họa theo các cách sau, vì vậy vui lòng nhân cơ hội này để đăng ký. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem "Tin tức từ Toyonaka", được phân phối hàng tháng, từ các dịch vụ sau.


Ngoài ra, chúng tôi sẽ có trách nhiệm xóa thông tin cá nhân của tất cả những người đã đăng ký gửi tạp chí qua email sau khi dịch vụ tạp chí qua email kết thúc.・Trang Facebook Hiệp hội Quốc tế Toyonaka

https://www.facebook.com/ATOMS.Vietnamese/


・Hiệp hội quốc tế Toyonaka LINE

https://lin.ee/jILwbZw


・Trang web Hiệp hội quốc tế Toyonaka

https://a-atoms.info/foreigners/info.php?lang_id=11


・Trang thông tin đa ngôn ngữ trên trang web của thành phố Toyonaka

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/gaikokujin_joho/index.html